617

ECDL Standard, Windows 8 / Office 2013 / GIMP Edition
Verlag: 
bit media (e-Learning)
AutorInnen: 
bit media - Autorenteam
Materialtyp: 
e-Learning
Sammelband (9 Module)
Umfang: 
ca. 79 Lernstunden
Richtpreis: 
EUR 166,80
Software:
Windows 8
MS Office 2013
GIMP
Internet Explorer 10
Approbiert für das Zertifikat / Modul: 
ECDL Base / Standard
ECDL Computer-Grundlagen
ECDL Datenbanken anwenden
ECDL IT-Security
ECDL Image Editing (Bildbearbeitung)
ECDL Online-Grundlagen
ECDL Online-Zusammenarbeit
ECDL Präsentation
ECDL Tabellenkalkulation
ECDL Textverarbeitung
Computer-Grundlagen (Lernzielkatalog 1.0)
Online-Grundlagen (Lernzielkatalog 1.0)
Textverarbeitung (Lernzielkatalog 5.0)
Tabellenkalkulation (Lernzielkatalog 5.0)
Datenbanken anwenden (Lernzielkatalog 5.0)
Präsentation (Lernzielkatalog 5.0)
Online-Zusammenarbeit (Lernzielkatalog 1.0)
IT-Security (Lernzielkatalog 1.0)
Image Editing (Lernzielkatalog 2.0)